II eramsyak 2018

հաշվապահ

Թափուր աշխատատեղեր ըստ դասարանների

Չդասակարգված

սովորողների փաստացի թիվ

Չդասակարգված

ընդունելություն

Չդասակարգված

Li

սահմանային տեղեր

Չդասակարգված

I-er.-2018.pdf

հաշվապահ

IV eramsyak 2017

Չդասակարգված

2018 նախնական բյուջե1

Չդասակարգված

III եռամսյակ

հաշվապահ

Լոռու մարզի Դարպասի մդ գործունեության ներքին գնահատում

Ներքին գնահատում